Menu Close

Cinderella förbränningstoaletter

Cinderella förbränningstoaletter säljes online. ✅ Stort sortiment. ✅ Köp Cinderella förbränningstoaletter billigt online.

 
 
Inga förslag för tillfället.
 

Cinderella förbränningstoalett

Har du en sommarstuga där det bara finns ett utedass? Trots att dasset för länge sedan har försvunnit från våra permanenta bostäder finns de kvar i många fritidshus. Man kanske inte tycker att det spelar så stor roll eftersom man inte vistas i huset mer än några veckor per år. Eller så finn det inget avlopp och det blir en alltför dyr åtgärd att dra fram kommunalt avlopp till stugan. När man först kommer till en mysig liten stuga kan utedasset till och med kännas som ett extra pittoreskt anslag men det dröjer nog inte speciellt länge förrän man längtar efter en riktig toalett. Barnen tycker att det är läskigt att gå ut på dass och det är svårt att hålla rent och snyggt där ute. De allra flesta kommer förr eller senare till en punkt där man börjar fundera på vilka alternativ som finns för att få en riktig toa på torpet. En vanlig wc kräver ju att det finns vatten och avlopp framdraget, och finns inte det får man överväga om det är värt den ofta höga kostnad detta innebär. För det finns faktiskt andra alternativ än en vattenklosett.

Ett bra och smart alternativ är att installera en förbränningstoalett. Förbränningstoalett förvandlar allt avfall till aska genom att förbränna vid hög temperatur. Här separeras alltså inte urin och avföring, utan allt förbränns. Askan, som samlas i en speciell behållare, kan användas som gödning i trädgården, och kommer alltså till nytta. Förbränningstoaletten är en helt luktfri toalett och kan alltså användas inomhus. Du kan ställa den inne om du har plats, eller ute i det gamla dasset som ett betydligt renare och trevligare alternativ. En förbränningstoalett behöver inget vatten och kan alltså användas i ett fritidshus utan rinnande vatten. Däremot krävs skorsten och ventilation eftersom förbränningen sker vid hög temperatur. En förbränningstoalett är ett mycket bra alternativ oavsett om man har vatten och avlopp eller inte. En toalett som är hygienisk och helt luktfri, som är lätt att tömma och som dessutom ger bra gödning till trädgården.

Om du är någorlunda händig kan du säkert installera din toalett själ. Ska den stå i ett uthus är det inte särskilt svårt. Du får förstås göra hål för skorstenen och ventilationen, men för övrigt krävs inga avancerade åtgärder. Ska toaletten stå inomhus blir håltagningen lite mer avancerad om det krävs att du gör ingrepp i isolerade väggar eller tak. För att få toaletten att fungera behöver du bara sätta i kontakten i ett eluttag. Är du osäker på hur du ska sätta in toaletten är det alltid säkrast att ta hjälp av professionella hantverkare som kan jobbet. Det är också viktigt att välja rätt palts för toaletten eftersom temperaturerna kan bli mycket höga under förbränningsprocessen.

Välj din modell av Cinderella förbränningstoalett
Cinderella tillhandahåller flera olika modeller av förbränningstoaletter. I grunden fungerar de alla på samma sätt. Genom en förbränningsprocess som sker vid hög temperatur, cirka 600 grader, förvandlas både urin och avföring till aska, som samlas upp i en behållare. Rökgaserna förs bort genom avluftningsröret / skorstenen. Till skillnad från en del andra toalettlösningar finns det inga problem med restprodukter eftersom man enkelt tömmer ut askan i trädgården.

Cinderellas tre toalettmodeller består av två eldrivna och en gasdriven toalett. Du kan, med andra ord, få en hygienisk och bekväm toalettlösning även om du saknar el, eller har en bristfällig strömförsörjning med många strömavbrott.

Cinderella Classic är en klassisk eldriven förbränningstoalett som nu åter finns på marknaden efter att ha varit försvunnen en tid. Denna modell kom ut på marknaden redan under 1990-talet, men ersattes för ett par år sedan av en ny modell som heter Cinderella Comfort. Idag har Classic alltså åter dykt upp i sortimentet. Denna förbränningstoalett tar inluften genom golvet eller en ventil i väggen. Om huset står på plintar eller en välventilerad torpargrund kan man ta inluften genom golvet. I annat fall får man sätta in en ventil i ytterväggen för att försörja toaletten med luft. Cinderella Comfort Display är den senaste modellen av Cinderellas förbränningstoaletter. Det är en Comfort som är försedd med en display som ger löpande information om användningen av toaletten, och som också talar om när det är dags att tömma askbehållaren. Du kan välja mellan sju olika språk på displayen. Det finns också en Cinderella Comfort som saknar denna display men som för övrigt fungerar på samma sätt. Till skillnad från Classic som tar inluften från golvet eller en ventil i väggen har Comfort ett slutet luftsystem. Det betyder att man inte riskerar kallras eller annan påverkan på inomhusklimatet när man installerar en Cinderella Comfort toalett. Det slutna luftsystemet fungerar så att frisk utomhusluft sugs in via det undre röret rakt in i toaletten istället för att ta luften från rummet där den står som varit fallet med tidigare modeller. Luften leds sedan ut via det övre röret. Eftersom systemet är slutet finns alltså ingen risk för att husets inomhusklimat påverkas med kallras och liknande.

Den tredje varianten av Cinderella förbränningstoaletter heter Cinderella Gas och använder alltså gas/ propan som energikälla istället för el. Modellen är konstruerad utifrån Cinderella Classic och fungerar på samma sätt som denna. Det betyder att toaletten tar sin inluft från golvet eller väggventil, beroende på husets konstruktion. I hus som står på plintar eller torpargrund kan man ta luften från golvet, i annat fall genom en ventil i ytterväggen. Den enda el toaletten behöver för att driva fläkten, elektroniken och öppningsmekanismen kan man lösa genom att köpa till ett solpanels-kit. En gasdriven toalett är perfekt om du , till exempel, vill ha toaletten i det gamla dasset eller i ett uthus där det inte finns tillgång till el. Tänk på att noga följa regelverket kring användande av gasol om du väljer en Cinderella Gas förbränningstoalett.

En förbränningstoalett är det bästa valet när du vill ersätta det gamla utedasset med en riktig toalett. Du får en hygienisk och lättskött toalett som dessutom är miljövänlig. Toaletten är helt luktfri och kan lika gärna användas inomhus som i uthuset, ja du kan till och med ha den i ditt permanentboende.